Du og jeg er universets sentrum.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert

Hjertets bevissthet er den maksimale observatør.

Universets sentrum er deg og meg.

Den ultimate observatør av alt liv er deg og meg, vi kan aldri sanse annet enn oss selv, det er vi som er sjefen for hva vi føler, tenker og gjør, gjør som i en handling, aldri på grunn av andre.

 

Altså, om du ser deg selv som din bevissthet en søyle av lys med bevissthet, om du ser deg selv som den som oppfatter alt gjennom dine sanser, så er det den du er.

Det er helt umulig og oppfatte andre, alt du oppfatter er gjennom deg, det du ser i andre er deg.

Du kan kanskje si, at ja men jeg føler andre sanser deres følelser og bevisstheter, ja klart sier jeg, men det er inni deg som enhet du kjenner disse følelsen, du står ikke i den andre å føler den, du står i deg selv, og slik er ordtaket på deg selv kjenner du andre. Vi er bare her i milliarder oppdelte oss selv, men vi har felles storminne.

 

Jeg skal forklare, vi er mange milliarder enheter inkarnert rundt om på jorden i denne tiden, vi er alle av samme energi i ånderiket, altså vi har samme store energi levrandør.

 

Så inkarnerer vi og velger forskjellige dresser, dressene er kroppene vi bruker for å kunne være her. Når vi går fra hovedleverandøren inn til jorden deler vi vår bevissthet opp i flere fragmenter av oss selv.

 

Men vi er av samme energibevisshet selv om, bare i forskjellig valgte erfaring, og siden vi velger forskjellige rollen og tamaer for vår opplevelse her inne på jorden så føler vi oss som forskjellige enheter når vi igjen møtes på film arenaen jorden.

 

Noen deler av oss liker vi svært godt og velger som partnere venner eller andre roller vi tildeler de, familien vi er født til er valgt av oss før vi kommer, men de er også et speilbilde av oss selv.

 

Vi har bare inkarnert med forskjellige vibrasjons hastigheter alt etter som hva vi skal her som erfaring, ingen er dårligere enn andre, vi er her med fri vilje og velger det ofte for at vi skal stige fort i lærdommen sjel, stige i energi.

 

Vi alle som en har tilgang til akkurat samme informasjon mens vi er her, men det er også hva vi har valgt selv, alle kan utvikle seg fra en frekvens til en annen, alle kan forske på seg selv og heve og senke frekvens etter eget behov, å heve frekvens er å øke bevissheten, å senke den er å skape enda mere ubevisshet, vi kan heve og senke med tunge eller lette tanker, meditasjon og selv bevissthet.

 

Følesene er akkurat det samme for alle individ, de er de som snakker til oss og viser veg gjennom livet. Det allemktige skaperverket er vår høye bevisshet, noen kaller det Gud og noen Alla, men det er en og samme energi, bare på jorden så bruker vi forskjellige ord på dette.

 

Det samme som om kaffe kopp heter forskjellig ord i alle land, men er en kaffe kopp selv om, den bare er seg selv, vi som observatører døper den for en ny ordlyd, avhengig av hvor vi bor på kloden.

 

Slik er vi av det samme, vi er av samme store energi, vi bare kaller det forskjellige ting, men alt er det samme, å utvikler vi oss som ånder så får vi også tilgang på ytterligere informasjon, for vi har maktet gå innover i vår viten av vår erfaring.

 

Derfor sier vi ikke, om en som har giddet å inkarnere flere ganger enn en annen sjel, at den er større enn den andre, alle bare er, alle kan heve seg å bli hurtigere vibrerende uansett hvor langt ut i kosmos vi befinner oss i bevissthet. Så er vi universet sentrum alle som en.

 

Det er ikke sinnet som oppnår den totale bevisshet, det er det hjerte energien som gjør, når bevissheten har skiftet fra sinn til hjerte så er vi enda raskere vibrerende energi, hjerte energien er, 100.000 ganger mere og sterkere magnetisk tiltrekkende og ekspanderende enn sinnet.

 

Når vi makter å skifte til total hjerte energi, kan vi også bruke sinnet til kun ren skapelse for oss selv, kun til herlig bevegelse av hva vi vil, alle kan dette ikke bare jeg, ikke bare meg og andre åndelige andre, alle som en som bare ønsker dette kan om de orker da, det er forskjellen.

 

Du er en unik bevegelse, oppfattelse og væren av deg selv, på andre ser vi oss selv, å så langt ut i universet kan vi strekke oss, men det avhenger som sagt av hvor dypt du vil gå i selvet, hjerte fullhet er alfa og omega alt du er.

 

Så til ånderiket vi er av, det er gigantis stort utover og utover, der er forskjellige dimensjoner som det er forskjellige lyder og vibrasjoner, en vibrasjon frekvens kan være det samme som en dimensjon, vi som skaperverk styrer denne bevissheten også.

 

Vi styrer den med vårt sinn men mange holder på og skifte bevissthet til hjertet, der ute ytterst ute så er alt lys, lyset vi dro fra en gang, det ytterste lyset er rent kraftig og udømmende, det bare er, som det er skalaer fra lyst til mørkt er det det samme i oss inni oss, vi er universet, med en mikro opplevelse som mange holder på og gjøre til en makro bevissthet i seg.

 

Planetene i vårt solsystem er celler i melkevegen sin kropp, vi er celler i jordens kropp, melkevegen er en celle i kosmos sin kropp også videre, alt er, bare i forskjellige vibrasjoner, men alltid med sin egen bevissthet eller en felles bevissthet.

 

Det er noe som er sterkt nødvendig i skiftet av bevissheten i oss, å det er å gå til utterkanten av intet i oss selv, der vi bare er, et rom som er like meget som annen opplevelse, hadde ikke intet kunne observeres å hadde ingen kunne fortalt om det.

 

Dette intet rommet er nødvendig og vite om i deg selv, rommet som er tomt, men alike vel rommer det alle mulige utganger, dette rommet finnes også like sterkt ute i universerts ytterdel, som det finnes inni oss, alle må der om vi skal kunne skifte, alle må kunne romme stillheten og våge å kjenne på intetheten i selvet.

 

Det gir en flott opplevelse i videre skifte av alt som er, universet endrer seg med vår endring, vi er universet. 

  

Kjærlig hilsen Hilde kristin Kristiansen Van Zundert, en annen deg, med min unike opplevelse av alt som er.

Med vennlig hilsen
Hilde Kristin Van zundert